Politik Samhälle Arbetsmarknad Entreprenör

RSS feed
 • Höj a-kassan

  Postad den 30 November, 2008L-O PetterssonArbetsmarknad, Politik

  Under de senaste åren har arbetslöshetsförsäkringen stått i fokus för den politiska debatten. Alliansregeringen har höjt avgiften kraftigt, dels genom att avgiften ökat och genom att avgiften inte längre är avdragsgill, samtidigt som försäkringen blivit sämre. Det har gjort att flera hundra tusen medlemmar har lämnat kassorna. Ingen ska kunna påstå att en produkt som blivit sämre och kostar mer ska kunna behålla sin attraktivitet.

  De åtgärderna gjordes i en brinnande högkonjunktur där snarast bristen på arbetskraft var problemet. Idag stundar lågkonjunktur med kraftigt höjd arbetslöshet. Då kommer försäkringen i ett nytt läge. Nu hotar många löntagare att stå utan ersättning när de blir arbetslösa. De som trots allt stannat kvar i arbetslöshetskassorna får avsevärt sämre ersättning än vad försäkringen är avsedd för, i många fall en halvering av standarden. Det påverkar möjligheten att konsumera för de som är arbetslösa, vilket späder på lågkonjunkturen. Men det leder dessutom till att de som riskerar att bli arbetslösa kommer att minska sin konsumtion, för att samla i ladorna, vara beredda på sämre tider. Det leder till ännu lägre konsumtion, ännu fler arbetslösa och vi hamnar i en ond spiral. Det finns egentligen bara ett svar på det: höj a-kassan!

  //Amanda

  Kommentera »

 • Vem ska äga Volvo?

  Postad den 30 November, 2008L-O PetterssonArbetsmarknad, Entreprenörskap, Politik

  Sju av tio svenskar kan tänka sig att staten går in som ägare i Volvo. Igår presenterade Sveriges Ingenjörer – ett förbund inom SACO – en ny opinionsundersökning som fick stor uppmärksamhet i Dagens Nyheter och i nyhetsflödet.

  Statsminister Fredrik Reinfelt avfärdade förslaget. Han ansåg inte att staten var någon bra tillverkare av fordon. Ett annat skäl var att Volvos problem berodde på en överproduktion av bilar och att marknaden nu måste lösa överproduktionen genom att slå ut produktion.

  Oppositionsledaren Mona Sahlinöppnade i stället för ett statligt ägande, som en tillfällig åtgärd under en akut kris.

  Det finns all anledning att vara pragmatisk i nuvarande situation. En nedläggning av svensk fordonsindustri vore inte bara en katastrof för alla som skulle drabbas av arbetslöshet, det skulle också förstöra en infrastruktur, en kompetens och produktionsförmåga som byggts upp under lång tid.

  Regeringen hade nyligen försäljning av två banker på sin dagordning – det hela blev att man i stället köpte en tredje. Vad är det som säger att staten skulle vara sämre på att äga bilföretag än banker? Vad säger att regeringen inte kan ändra uppfattning om bilföretag på samma sätt som för banker?

  Kommentera »